top of page

הסכמי ממון

 

בישראל חל חוק יחסי ממון בין בני זוג, לגבי זוגות שלא חתמו ביניהם על הסכם ממון.

 

החוק בעיקרון קובע לגבי חלוקת הרכוש של בני הזוג במקרה של גירושין (או פרידה לגבי ידועים בציבור) כי כל מה שהושג ונצבר במהלך הנישואין, החיים המשותפים,הינו משותף ומתחלק חצי חצי בין בני הזוג. החריגים לכלל זה הינם נכסים שהיו לכל אחד מבני הזוג בנפרד לפני הנישואין, (או לפני החיים המשותפים) וחריג נוסף הינו מתנות וירושות שקיבל אחד הצדדים ושלא הוכנסו לקופה המשותפת.

 

החוק מאפשר לבני זוג לערוך ביניהם הסכם ממון אשר תנאיו יכולים להיות שונים מהחוק והוא גובר על הוראות החוק עצמו.

החוק קובע כי על הסכם הממון שכזה להיערך בכתב ,וכי על הצדדים לאשר את ההסכם בפני בית המשפט למשפחה כתנאי לתוקף ההסכם. לאחר שהצדדים עורכים הסכם ממון ביניהם, מגישים אותו לבית המשפט לענייני משפחה, ובית המשפט מזמין את שני בני הזוג, ולאחר שקרא והסביר להם את ההסכם עליו בני הזוג חתמו, מאשר בית המשפט את ההסכם. תפקידו של בית המשפט לענייני משפחה הוא לוודא שהצדדים מבינים את ההסכם עליו הם חתומים, וכי ערכו את ההסכם בהסכמה חופשית. גם לבית הדין הרבני קיימת סמכות לאשר הסכם ממון. לפני הנישואין ניתן לאשר הסכם ממון גם בפני רשם הנישואין או נוטריון.

 

מתי חשוב לערוך הסכם ממון:

 

הסכמי טרום נישואין- הסכמי ממון


הסכם טרום נישואין הוא הסכם שעורכים שני הצדדים בטרם הנישואין. ההסכם קובע כיצד יתחלק הרכוש במקרה של פרידה וניתן לקבוע בו גם את התנאים לפרידה.

 

זוגות רבים העומדים להתחתן חוששים מאוד ובצדק, מפני עריכת הסכם טרום נישואין. דווקא במצב של הכנות לחתונה, בעיצומה של הרומנטיקה, הם חוששים לקלקל את האידיליה בדיבורים והסכמות על ממון ועל פרידה.

 

נדרשת רגישות רבה ונסיון ומקצועיות על מנת לעזור לבני הזוג ל"נווט" בין המוקשים השונים שעריכת הסכם כזה עלולה לגרום.

השילוב של הידע הפסיכולוגי והידע המשפטי בתחום זה במיוחד, הינו חיוני ויכול להציל את הזוג מסכסוכים ולעיתים אף מביטול החתונה.

 

מתי מומלץ לערוך הסכם טרום נישואין?

 

  • בנישואין שניים, או בזוגיות שניה.

בהסכמים אלו ניתן לשמור על הילדים מהנישואין הקודמים. במקרים רבים הילדים מהנישואין הקודמים חוששים מ"השתלטות" של בן הזוג החדש או בת הזוג החדשה על הרכוש של ההורה שלהם. הסכם כזה מקנה בטחון ושקט לבני הזוג ולילים של כל אחד מהם. הסכם כזה גם מבטל את החשש מפני תחרות על הירושה של ההורים. כשהדברים ברורים ומוסכמים, היחסים בין בני הזוג משתפרים, היחסים של כל אחד עם ילדיו נשמרים ונוצרת אפשרות ליחסים טובים בין הילדים מהנישואין הקודמים לבין בן הזוג החדש שהתחתן עם האמא, או בת הזוג החדשה שהתחתנה עם האבא.

 

  • כאשר אחד הצדדים צבר רכוש משמעותי לפני הנישואין.

 

כידוע, בחברה החילונית גיל הנישואין עלה באופן משמעותי. כתוצאה מכך, גם בנישואין ראשונים, נוצר פעמים רבות מצב שאחד הצדדים רכש כבר דירה בעצמו, או צבר זכויות פנסיוניות, קרנות השתלמות ובסיס כלכלי. על מנת להגן על דירה זו שנרכשה, בעיקר אם הזוג העתידי מתגורר או עתיד להתגורר בה וכן על יתר הנכסים, קיימת חשיבות רבה לעגן הגנות אלו בהסכם. רק הסכם ממון יכול לספק הגנות אלו.

 

  • כאשר רוצים למנוע סחטנות, עגינות ומניעת אפשרות לפרידה הוגנת.

בכל מצב כלכלי, הן בנישואין ראשונים והן בנישואים בפרק ב'.

  • כאשר מקבלים עזרה כספית מההורים באופן בלתי שווה.

  • כאשר קיים פער משמעותי במצבם הכלכלי של בני הזוג.

 

  • יש צורך לגשר בין ערך השוויון, לבין ביסוס הקשר על אהבה ולא על אינטרס כלכלי.

ליצירת קשר חייגו: 050-7480009 או השאירו פרטים -

הודעתך התקבלה בהצלחה!

bottom of page